Lenka Bradáčová - Vnímání spravedlnosti je odrazem důvěry společnosti v justici

Lenka Bradáčová - Vnímání spravedlnosti je odrazem důvěry společnosti v justici

21. listopadu 2018
ČVUT-CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6-Dejvice, budova A, 10. patro v zasedací místnosti Penthouse
17:00
Zpochybnit instituce navozením pocitu neúspěchu či jejich nepotřebnosti je snadné. Získat a udržet si důvěru je obtížné. Prezentovat jednoduchá řešení na složité problémy je snadné. Skutečně složité problémy řešit je obtížné. Veřejně lhát je v dnešním světě vcelku snadné. Poznat lež obtížné. Kolik z nás je však ochotno hledat obtížná a tedy cenná řešení?
aktualita akce
Add to calendar

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. V roce 1998 jí udělil rektor UK cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší studenty společenskovědních disciplín. V roce 2001 ukončila doktorandského studium v oboru veřejné právo. Právnickou kariéru započala čekatelskou praxí u Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích, kam byla v roce 2001 jmenována státní zástupkyní. O dva roky později ji ministr spravedlnosti jmenoval náměstkyní Krajského státního zástupce v Ústí nad Labem.

V roce 2006 působila coby stážistka na Ministerstvu spravedlnosti v pozici poradkyně ministra pro trestní právo.

V roce 2012 jmenována vrchní státní zástupkyní v Praze. V letech 2008-2013 stála v čele Unie státních

zástupců. Za zásluhy o Unii byla v roce 2014 oceněna zvolením čestnou prezidentkou Unie. Je členkou rekodifikační komise pro trestní právo procesní a členkou Rady pro mediaci a probaci. Absolvovala množství zahraničních stáží a pravidelně se věnuje přednáškové činnosti.

Akce je pouze pro členy spolku a je nutné se na ni registrovat nejpozději do 18. 11. 2018.