Jak vidí budoucnost ČVUT rektor Vojtěch Petráček?

Setkání s rektorem ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc.

Přihlásit se na akci můžete do 11. 4. 2019, kapacita místnosti je omezena.
16. dubna 2019
ČVUT-CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6-Dejvice, budova A, 3. patro, přednášková místnost A303
17:00
* Jaké jsou silné stránky ČVUT? * Co se nám daří? * Kde vidím potenciál? * Jak si můžeme vzájemně pomoci?
aktualita akce
Add to calendar

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. si za svou kariéru prošel mnoha významnými institucemi včetně těch zahraničních, roku 2004 přešel na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, kde se v roce 2007 stal docentem. Na fakultě vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku, rovněž je garantem zaměření Experimentální jaderná fyzika.

Vede vědecký tým pracující v experimentech ALICE, CBM a AEGIS. V rámci experimentu ALICE byl za návrh a realizaci lineárního křemíkového driftového detektoru (SDD) v roce 1998 oceněn Cenou AV ČR pro mladé vědecké pracovníky.

Za činnost v oblasti detektorů také získal dvakrát Cenu rektora ČVUT. Hlavními obory jeho zájmu je fyzika ultra-relativistických jaderných srážek a částicová fyzika, jejichž experimentální a teoretické aspekty se v rámci výzkumu na FJFI ČVUT snaží spolu se studenty a kolegy propojit. Od roku 2010 do roku 2015 byl prorektorem pro vědu a výzkum na ČVUT v Praze.