Jak lépe zvládat stres a být v životě spokojenější

Může se jednat o dva navazující semináře nebo dva samostatné.

V případě zájmu se prosím registrujte na ilona.prausova@cvut.cz nejpozději do 5. 4. respektive do 11. 4.
8. dubna 2021
online
17:00
Semináře Jak lépe zvladat stres (8. 4.) a Jak být v životě spokojenější (15. 4.) povede lektor Lukáš Kučera některým známý z předchozích seminářů. Kromě teorie dostanete i konkrétní techniky, praktické tipy a doporučení. Při seminářích se střídá facilitovaný sběr podnětů od účastníků se vstupy lektora. Dále bloky teoretického výkladu, praktické aktivity s následnou krátkou reflexí, sdílení účastníků v malých skupinkách i celé skupině, prostor pro individuální zamyšlení. Více na http://www.lukaskucera.cz/stres/.
aktualita akce
Add to calendar

Na prvním semináři se podrobněji podíváme na to, co je stres, jak se projevuje na mentální, emoční a tělesné úrovni a co může přinášet v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Seznámíte se s konceptem komfortní zóny a psychické odolnosti - resilience.  Dozvíte se, co vše má vliv na míru stresové zátěže a co vám může pomoci tuto zátěž omezit. Zmapujete si, jak na vás stres působí, což vám pomůže stresu se lépe bránit a zbavovat se ho. Zamyslíte se, jak o sebe lépe pečovat, abyste se vyhnuli dlouhodobému negativnímu vlivu stresu. Prakticky si vyzkoušíte cvičení na uvolňování aktuálního stresu.


Ve druhém semináři se budeme věnovat tomu, co potřebujete, abyste byli v životě více spokojeni. Seznámíte se s teorií dobré pohody, která vymezuje pět oblastí, které jsou zásadní pro naší spokojenost. Zmapujete si svoji spokojenost v těchto oblastech a zamyslíte se, co vám pomůže tuto spokojenost zlepšit. Podíváme se také na subjektivní vnímání vlastní spokojenosti a to proč se někdy cítíme špatně, i když k tomu nemáme důvod. Dostanete praktická cvičení na zvládání nepříjemných pocitů. A dozvíte se, že na to, abychom mohli být spokojeni občas potřebujeme ukázat svoji zranitelnost a pustit věci z naší kontroly.